Avdiohipnoza 1

Predstavljamo nov tečaj, TEČAJ AVDIO-HIPNOZE!

Tečaj avdiohipnoze združuje vrhinska znanja hipnoze in osnove avdioprodukcije. Program je idealen za vse, ki želite ustvarjati avdio posnetke hipnoze in tako svoja profesionalna znanja iztržiti hitreje in učinkoviteje.

Hkrati boste lahko z osvojenim znanjem ustvarjali posnetke za sebe, za bolj učinkovito doseganje vaših ciljev in na ta način s pomočjo nezavednega močno podprli in pospešili proces doseganja želenih sprememb, na kateremkoli področju življenja.  

 

 

 

Mesto udeleženca /ke je rezervirano šele po prejeti prijavnici!

Načrtovano število udeležencev
6
Že prijavljenih:
4
Število prostih mest:
2

Zakaj se udeležiti tečaja Hipnocoach?

 • Vrhunska znanja hipnoze in avtohipnoze
 • Močne tehnike za izboljšanje življenja in spreminjanje vzorcev
 • Aktiviranje stanja transa, ki je temelj za pospešeno učenje
 • Dodatna znanja po sistemu Creative Focus
 • Osnove avdioprodukcije (snemanje, obdelava zvoka, glasba itd.)

Ali je tečaj avdiohipnoze primeren ZAME?

 Tečaj je prava izbira za vse, ki:

     ✔  želite poglobiti v podzavest in osvojiti hipnozo,
     ✔  želite izboljševati življenja hitreje in bolj masovno
     ✔  imate tudi kakšna druga znanja (npr. coaching, meditacija), ki bi jih radi drugače tržili
     ✔  želite obogatiti svoje terapije ali coachinge z avdioposnetki hipnoze, ki jih vaši klienti poslušajo doma

Za tečaj NE potrebujete predznanja hipnoze ali avdioprodukcije.

 Avdiohipnoza 2

Etični standardi

Za delo s hipnozo se od udeležencev pričakujejo visoki etični in moralni standardi, saj so metode, ki jih boste spoznali, namenjene uporabi pri coachingu.

Pogoji za vključitev v program Hipnocoach

Za vključitev v program ni določenih predpogojev. 

Vsebine programa:

1. del treninga - temelji hipnoze

V prvem delu treninga bodo udeleženci spoznali temelje učinkovitega dela v hipnozi: osnovne principe indukcije, zakonitosti podajanja sugestij, pravila komunikacije v hipnozi …

 • 7 osnovnih principov indukcije hipnoze
 • Različne strategije indukcije hipnoze 
 • Strategije poglabljanja hipnoze
 • Problem "cenzure"
     Ena od funkcij nazavednega (oziroma podzavesti) je cenzura informacij, ki se na skladajo s preteklimi izkušnjami, prepričanji in samopodobo klienta.
     Trije načini, kako se izognemo cenzuri nazavednega.
 • Možni vzroki, da se klient ne sprosti in razreševanje teh težav.
 • Komunikacija v hipnozi

 

2. del treninga - Creative focus modularni pristop

V drugem delu treninga se bodo udeleženci spoznali z vsemi moduli hipnoze, ki se pojavljajo v različnih stilih hipnoze. 

Lahko bi rekli, da so moduli, ki se jih bodo naučili, neke vrste abeceda hipnoze - z njihovo kombinacijo lahko tvorimo različne metode hipnoze. 

Hkrati lahko s temi moduli analiziramo način dela avtorjev, ki so postavili temelje hipnoze (npr. Elman, Erickson, Hartman…) kot tudi trenutno najbolj izpostavljenih strokovnjakov s področja hipnoze (npr. John Grinder, Paul McKenna, Grace Smith …).

 

S kombinacijo teh modulov bodo udeleženci ustvarjali svoje pristope k hipnozi - npr. po vzoru na Davea Elmana, Johna Grinderja, Grace Smith, Paula McKenno … katerimi bodo lahko dosegali globoka stanja zavesti in globoke spremembe pri svojih klientih.  

Modularni pristop

 • 12 kinestetičnih modulov
 • 5 vizualnih modulov
 • Sugestije
    a) za sproščanje in poglabljanje stanja
    b) za doseganje ciljev klienta
    c) posebne sugestije
 • Napovedi
    a) modulov
    b) sugestij
 • Štetja
 • Metafore
 • Strategije zbujanja

Sugestije

Osnovna delitev sugestij

 • sugestije za sproščanje in poglabljanja stanja
 • sugestije za doseganje ciljev 

7 osnovnih pravil za pripravo sugestij 

Koga naslavljamo s sugestijami

 • podzavest, nezavedno
 • um
 • klienta
 • druge ljudi
 • spremembe

Sugestije in glagolski časi

 • sugestije v prihodnjiku
 • sugestije v sedanjiku
 • sugestije v pretekliku (NLP strategije: pseudo-orientation in time)

Tvorjenje posthipnotičnih sugestij

 • Kako definiramo okoliščine sprožanja odzivov klienta (čas, zunanje okoliščine ...) 
 • Kako definiramo želene odzive klienta (npr. stanja, vedenja ...) 
 • Na kakšen način povezujemo okoliščine in odzive (fraze in strukture stavkov)

Sugestije, ki jih podajamo z vizualizacijo

 • vodena vizualizacija je tudi učinkovit za doseganje sprememb in jo lahko uporabljamo namesto sugestij ali v kombinaciji s sugestijami  
 • kako izbiramo primerne teme vizualizacij za doseganje različnih ciljev 
 • strategije vodenja skozi vizualizacije

Procestne sugestije za bolj učinkovito sledenje navodilom   

 • procesne sugestije, ki dosežejo da klient cel čas sliši coacha in z lahkoto sledi navodilom, ne glede na globino transa
 • procesne sugestije, ki dosežejo, da klient med sproščanjem ni pozoren na zvoke v okolju 

Sugestije s ponavljanjem - sugestije, ki jih klient sliši od coacha in jih tudi sam ponovi (v mislih ali na glas)

 • funkcija in koristi sugestij s ponavljanjem
 • kdaj ne uporabljamo te vrste sugestij
 • pri katerih ciljih jih uporabljam in na kaj moramo biti pozorni

Varnostne sugestije na začetku hipnoze

 • navodilo: zbudil se boš med sproščenjem, če bo potrebno 
 • navodilo: nezavedno naj določi globino hipnotičnega transa, ki je za tebe te moment najbolj primerna
 • navodilo: nezavedno naj uporabi samo sugestije, ki so za klienta koristne 
 • navodilo: nezavedno na morebitne sekundarne dobičke dosega na druge (bolj konstruktivne in kakovostne) načine 

Varnostne sugestije na koncu hipnoze

 • navodilo: nezavedno naj uporabi samo sugestije, ki so za klienta koristne
 • zagotavljanje, da se morebitni sekundarni dobiček dosega na druge (bolj konstruktivne in kakovostne) načine

Štetje v hipnozi

 • Različne funkcije štetja v hipnozi
 • Štetje in vizualizacija

Navodila in napovedi modulov in sugestij

 • napovedi modulov
    namen
    pravilno tvorjenje
 • napovedi sugestij
    namen
    pravilno tvorjenje
 • orientacijska navodila v hipnozi

Metafore

 

Izdelava avdioposnetkov, ki temeljijo na uporabi Creative focus modulov.

 

 

3. del treninga - Elmanova indukcija

V tretjem delu treninga se bodo udeleženci spoznali z Elmanovo indukcijo.

 • Klasična Elmanova indukcija
 • Analiza manjših sprememb, ki so jih uvedli različni praktiki hipnoze  
 • Sugestije za sprošanje telesa
 • Sugestije za sprošanje uma
 • Napovedi kinestetičnih modulov in sugestij
 • Dve funkciji odštevanja
 • Strategije poglabljanja hipnoze
 • Vzročno posledične povezave

Izdelava avdioposnetkov, ki temeljijo na Elmanovi indukciji

 

 

4. del treninga - hipnoza z vodeno vizualizacijo

V četrtem delu treninga se bodo udeleženci spoznali s hipnozo, ki temelji na vodeni vizualizaciji. 

 • Priporočena globina transa pri hipnozi z vizualizacijo 
 • Strategije poglabljanja hipnoze in strategije rahljanja hipnoze
 • Komunikacija s klientom med vodeno vizualizacijo
 • Vizualizacija kot orodje za dostavljanje sugestij
 • Vizualizacija kot orodje za doseganje sprememb na nezavedni ravni
 • Izbira primernih vizualizacij

Izdelava avdioposnetkov, ki temeljijo na vodeni vizualizaciji.

 

 

5. del treninga - hipnoza z metaforami

Erickson je pri svojem delu pogosto uporabljal metafore. 

V tem delu treninga bodo udeleženci spoznali pristop hipnozi, ki temelji izključno na uporabi metafor, tako za doseganje spremenjenega stanja zavesti, kot za posredovanje pozitivnih sugestij klientu. 

 • Namen metafor v hipnozi
 • Proste metafore v hipnozi
 • Vezane metafore v hipnozi
 • Pravila tvorjenja metafor za doseganje različnih ciljev 
 • Metafore, ki se najbolj pogosto uporabljajo v hipnozi
 • Hipnoza z metaforami

Izdelava avdioposnetkov, ki temeljijo na hipnozi z metaforami.

 

 

6. del treninga - NLP hipnoza

V tem delu treninga se bodo udeleženci poglobili v Ericksonove pristope k hipnozi. 

Analizirali bomo primere hipnoze od Bandlerja in na temelju naučenega bodo udeleženci pripravili svoje različice hipnoze. 

 • Dober stik in indukcija hipnoze s stanjem coacha 
 • Strategije Miltona Ericksona
 • Rušenje sider v hipnozi
 • Reševanje problemov s spreminjanje podmodalnosti v hipnozi

Izdelava avdioposnetkov, ki temeljijo na NLP hipnozi. 

 

 

7. del treninga - Uvod v medicinsko hipnozo

Ta trening je namenjen uporabi hipnoze v procesu coachinga, kot podpora ostalim pristopom coachinga. In ta trening ni namenjen poglabljanju v medicinsko hipnozo, kjer so cilji vezani na konkretne zdravstvene težave.

Vseeno, da bi udeleženci dobili celovit uvid v uporabo hipnoze v današnjem času, bomo predstavili tudi značilnosti uporabe hipnoze na področju zdravstva in zobozdravstva (na primerih Johna Hartmana).

Za večino udeležencev bodo to zanimive informacije, ki bodo zaokrožilo njihovo poznavanje področja hipnoze. 

Za tiste z medicinsko izobrazbo bo to izjemno koristen uvod v to področje, in bodo šolanje za uporabo hipnoze na tem področju lahko nadaljevali na treningih, ki so namenjeni medicinskem osebju.

 

 

8. del treninga - avtohipnoza

Udeleženci se bodo naučili kako znanje hipnoze uporabiti na sebi za doseganje svojih ciljev in reševanje problemov.  

 • Katere module uporabljamo v avtohipnozi
 • Kako si dajemo sugestije v avtohipnozi
 • Kako uporabljamo vizualizacijo, kot orodje za dostavljanje avtosugestij

 

 

9. del treninga - snemanje avdioposnetkov

Ta del treninga je namenjen poglabljanju strategij ustvarjanja avdioposnetkov hipnoze. 

V tem delu boste lahko pod mentorstvom predavatelja ustvarili avdioposnetke za svojo osebno uporabo ali posntekov, ki bodo namenjeni vašim klientom na coachingu ali posnetkov za širšo publiko (za spletno stran, youtube ...).

 

 

 Avdiohipnoza 3

Cena usposabljanja in ugodnosti

Cena treninga znaša 990,00 €  (811,47 € + DDV).

CENA S POPUSTOM za prijave do 1. 6. 2023 (do 22. ure) znaša 850,00 € (696,72 € + DDV).

Možnost plačila na obroke:

Nudimo vam možnost brezobrestnega plačila na do 10 obrokov.

Ob prijavi nam sporočite podatke o plačniku in želeno število obrokov.

Dodatni popusti:

Pri plačilu v enkratnem znesku vam priznamo dodatni 8% popust.
Pri plačilu v dveh obrokih vam priznamo dodatni 6% popust.
Pri plačilu v treh obrokih vam priznamo dodatni 4% popust.

Vaše mesto na tečaju bo rezervirano s plačilom prvega obroka v roku petih dni od prejetega predračuna.

Trening vodi

milan4

 Milan Vujasinovič:

Trening vodi NLP trener in NLP coach Milan Vujasinovič, ki je opravil usposabljanje celo za najvišjo stopnjo v NLP-ju, za NLP MOJSTER TRENERJA (NLP Master Trainer). Je eden redkih NLP strokovnjakov, ki je šolan s strani obeh ustanoviteljev  NLP-ja, dr. John Grinderja in Richarda Bandlerja.

Usposabljanje za NLP trenerja, NLP coacha in usposabljanje za New Code NLP trenerja je opravil pri ustanovitelju NLP-ja dr. Johnu Grinderju in je trenutno eden izmed 21 trenerjev iz celega sveta, ki so usposobljeni za podajanje NEW CODE NLP-ja (edini na področju Avstrije, Nemčije, Slovenije in Hrvaške). Kot asistent sodeluje na treningih za usposabljanje novih trenerjev in coachev, ki jih v Angliji in Italiji vodi dr. John Grinder.

Opravil je tudi vrsto treningov pri Richardu Bandlerju in tako udeleženci njegovih tečajev imajo enkratno priložnost spoznati najboljše NLP tehnike dr. Johna Grinderja in dr. Richarda Bandlerja. Z opravljenimi usposabljanji za NLP trenerja (po štirih različnih programih: INLPTA in DVNLP programu, po New Code NLP programu ter programih Society of NLP in IANLP), z dvemi opravljenimi usposabljanji za NLP coacha ter opravljenem usposabljanju za NLP mojster trenerja pri dr. Wyattu Woodsmallu (soavtor časovne črte).


S štirimi uspešno opravljenimi usposabljanji za NLP trenerja je eden izmed NLP strokovnjakov z največ znanja in posledično tudi njegovi učenci z nivojem pridobljenih veščin in obsegom osebnih sprememb izstopajo med NLP praktiki.

Je koordinator Mednarodne zveze trenerjev NLP (INLPTA) za področje Slovenije.

Termini

1. modul: sreda,   7. 6. 2023, od 16.30 do 21.00  -  trening poteka preko zoom-a,
2. modul: sreda, 14. 6. 2023, od 16.30 do 21.00  -  trening poteka preko zoom-a,
3. modul: sreda, 21. 6. 2023, od 16.30 do 21.00  -  trening poteka preko zoom-a,

 

4. modul: sreda,   6. 9. 2023, od 16.30 do 21.00  -  trening poteka preko zoom-a,
5. modul: sreda, 20. 9. 2023, od 16.30 do 21.00  -  trening poteka preko zoom-a,

 

6. modul: sobota,  7. 10. 2023, od 9.30 do 17.30  -  trening poteka v predavalnici,
7. modul: nedelja, 8. 10. 2023, od 9.30 do 17.30  -  trening poteka v predavalnici,


8. modul: sreda, 18. 10. 2023, od 16.30 do 21.00 -  trening poteka preko zoom-a,
9. modul: sreda,   8. 11. 2023, od 16.30 do 21.00 -  trening poteka preko zoom-a.

 

Lokacija

Prvi del treninga poteka v živo preko e-konferenčnega orodja zoom. 

Drugi del treninga poteka v predavalnici v Ljubljani.

Pridružujemo si pravico do spremembe datumov izvedbe tečaja.
V kolikor na tečaj ni prijavljenih dovolj oseb za izvedbo tečaja, si pridružujemo pravico do zamika datumov izvedbe.

Program je eden izmed najbolj zahtavnih na področju nevrolingvističnega programiranja. V primeru, če udeleženec po oceni predavateljev, še ni razvil temeljne NLP veščine (vzpostavljanje dobrega stika, kalibriranja in prepoznavanje in spoštovanje prepričanj klienta) v zadostni meri, da bi lahko uspešno sledil programu, si pridržujemo pravico zavrniti udeležbo na programu. 

E-novice

Naročam se na brezplačne e-novice in soglašam, da mi NLP inštitut do preklica na spodaj vpisan e-poštni naslov občasno (približno 2 x mesečno) pošilja novice:

 • o storitvah in dogodkih, ki jih izvaja (brezplačne in plačljive delavnice, e-delavnice, coachingi, e-programi in morebitni drugi dogodki, ki jih bodo organizirali) na temo NLP-ja, osebnostne rasti, povečanja poslovne učinkovitosti in komunikacije ter sorodne teme;
 • o člankih na temo NLP-ja in druge teme s področja osebnostne rasti;
 • o uporabnih nasvetih s področja osebnostne in poklicne rasti;
 • o najnovejših znanstvenih dognanjih glede NLP-ja in
 • o popustih, ki sem jih deležen kot naročnik na e-novice.

S prijavo na e-novice potrjujem, da sem prebral in razumel Politiko varstva osebnih podatkov NLP inštituta in Pravilnik o varovanju osebnih podatkov NLP inštituta.