Nevro-lingvistično programiranje imenujejo tudi študij odličnosti. Nastalo je v sedemdesetih letih kot posledica proučevanja izjemno uspešnih posameznikov na področjih kot so terapija, komunikacija itd. Z analizo in sistematizacijo miselnih procesov nadpovprečno uspešnih posameznikov, sta ustvarjalca NLP-ja dr. John Grinder in dr. Richard Bandler, prišla do razumevanja številnih struktur uspešnosti, enostavneje rečeno “receptov uspešnosti”.

Z uporabo teh struktur v svojem življenju in delu boste občutno izboljšali svojo učinkovitost. NLP pogosto opišejo kot orodje, s katerim se naučite uporabljati svoj um. To je vsekakor ena od njegovih močnih strani.