Konzultacije za povečanje prodaje


Izboljšanje prodajnih pristopov s ciljem doseganja čim boljših prodajnih rezultatov je eden od pomembnih ciljev vsakega tržno orientiranega poslovnega subjekta, saj mu to garantira varnost poslovanja in stabilno nadaljnjo rast.

Svojim klientom pomagamo izboljšati in nadgraditi obstoječe prodajne pristope ter posledično tudi izboljšati njihove prodajne rezultate. Pri tem:

 • smo usmerjeni h konkretnim in praktičnim rešitvam;
 • klientom omogočamo svetovalne in izobraževalne programe po meri;
 • profesionalno rešujemo potrebe uporabnikov;
 • skrbimo za kliente.

 

Strankam ponujamo svetovanje in izobraževanje na področju prodaje in prodajnega managementa

 • In house izobraževanja – prodajne, prezentacijske, komunikacijske in voditeljske veščine, pregovarjanje v prodaji, upravljanje s ponudbami ...
 • Projekti – selekcija zaposlenih v prodaji, sistemizacija prodajne funkcije, prepoznavanje potreb in organizacija novih prodajnih kanalov, izdelava priročnika za prodajo, razvoj sistema internega trenerstva ...Klientom pomagamo pri izboljšanju prodajnih rezultatov skozi niz specializiranih programov, ki vključujejo naslednje projektne aktivnosti

 • Analiza izobraževalnih potreb in izdelava načrta izobraževanja zaposlenih v prodaji – pomemben segment, s pomočjo katerega se določi način in vrsta izobraževanja za čim bolj učinkovito prodajo.
 • Izobraževanje zaposlenih v prodaji – interaktivni seminarji, delavnice in treningi s ciljem vključevanja novih znanj in veščin v prodajni pogovor.
 • Raziskava obstoječih prodajnih pristopov in predlogi za izboljšavo – z metodo "mystery shoppinga" – poslovno orodje, ki vključuje angažiranje izobraženih in izkušenih prodajalcev (tajnih kupcev), da bi, glede na vnaprej definirane kriterije, objektivno merili kvaliteto ponudbe določenega podjetja.
 • Raziskava in razvoj novih prodajnih pristopov – načini, s pomočjo katerih prodajalci dosegajo širšo mrežo potencialnih strank in boljšo realizacijo v prodajnem pogovoru.
 • Standardizacija prodajnih pristopov – standardizacija je pomembna, da bi v enaki meri dosegli čim boljše rezultate na vseh področjih delovanja. Pomeni implementacijo uspešnih prodajnih pristopov in ustvarjanje močne in edinstvene prodajne sile.
 • Izdelava prodajnih in prezentacijsko-komunikacijskih priročnikov (Knjiga prodajnih standardov) – priročnik, ki ga prodajalci in vodje uporabljajo pri vsakodnevnem delu, s popisom vseh prodajnih aktivnosti, procesov in postopkov. Cilj priročnika je olajšati delo ter s tem pomagati pri doseganju čim boljših prodajnih rezultatov.
 • Svetovanje pri selekciji zaposlenih v prodaji – z neprimernim izborom zaposlenih izgubljamo ne le naš čas, temveč tudi denar podjetja! Selekcija zaposlenih se izvaja po fazah, v katerih se ocenjujejo komunikacijski stili, motivacija za delo in obnašanje v konfliktnih situacijah. Izberejo se kandidati z najboljšimi komunikacijskimi in motivacijskimi referencami za potrebe opravljanja dela.
 • Razvoj poslovnih procesov in postopkov za določene skupine kupcev – vsaka skupina kupcev je specifična sama po sebi, zato je zelo pomembno prilagoditi procese in pristope vsaki posebej, da bi bila prodaja čim bolj usmerjena k cilju in, seveda, tudi čim bolj uspešna.
 • Analiza in izboljšanje obstoječih ter razvoj novih prodajno-distribucijskih kanalov – da bi bili v koraku s konkurenco in/ali imeli večjo konkurenčno prednost na tržišču, je potrebno menjati pristope ter se nenehno prilagajati. S proaktivnim pristopom do kupcev in iskanjem novih kanalov distribucije, menjamo percepcijo naših prodajalcev do možnosti, ki se ponujajo na trgu ter tako povečujemo dobiček in motiviranost v prodaji.
 • Razvoj motivacijske sheme oziroma načina finančnega nagrajevanja delavcev – motivacija je nujno potrebna pri prodajalcih, saj jih izziva, usmerja in ohranja njihovo obnašanje. Sestavljena je iz nekaj vrst motivacijskih orodij, ki spodbujajo zaposlene k uresničevanju operativnih in tudi svojih osebnih ciljev znotraj organizacije. Motiviran zaposleni vedno išče boljši način, kako opraviti delo, orientiran je h kvaliteti opravljanja dela  ter je nadpovprečno produktiven.
 • Svetovanje pri implementaciji rešitev – z našimi dolgoletnimi izkušnjami klientom svetujemo, kako rešitve uspešno uvesti v vse nivoje poslovanja in kako v čim krajšem času doseči čim boljše rezultate.
 • Sistemsko izobraževanje vodij in managementa – obdržati kupce in obenem kvalitetno pridobivati nove, je možno samo, če do klientov pristopamo profesionalno ter izrabljamo znanja in veščine, ki smo jih dobili v izobraževanju. Sistemsko se izobraževati pomeni obdržati in nadgrajevati pridobljena znanja in kvaliteto poslovanja ter varno prihodnost podjetja.

 

Dejstvo je, da se lahko uspe na razne načine, vendar mehanizmi tržne ekonomije dajejo prednost znanju kot viru tržnega boja, tekmovanja in uspeha.

V državah Evropske unije se povprečni zaposleni izobražuje štiri dni na leto. Zakaj?
Ker je postalo predrago in preveč rizično imeti neizobražene zaposlene. Še posebej hitro se to pokaže na področju prodaje.


Vodja programa

Igor Vujasinovič je strokovnjak za prodajo. Dela v Sloveniji in na Hrvaškem. Na Inštitutu za nevro-lingvistično programiranje:

 • usklajuje procese NLP modeliranja na področjih, povezanih s prodajo in poslovnimi pogajanji (modeliranje je analiza strategij nadpovprečno uspešnih posameznikov v podjetju in posredovanja tega znanja ostalim zaposlenim v obliki delavnic za razvoj ciljnih kompetenc);
 • sodeluje pri NLP analizi in optimiranju prodajnih procesov v prodajnih oddelkih;
 • vodi dele NLP programa Sales Practitioner in sodeluje pri NLP delavnicah na področju prodajnih veščin in poslovnih pogajanj.


Je licencirani trener svetovno znane metode Six Thinking Hats avtorja Edwarda de Bona. Ob navedenem je tudi gostujoči predavatelj na podiplomskem študiju Upravljanje s prodajo na Ekonomski fakulteti v Zagrebu ter soustanovitelj in član Nadzornega odbora Hrvatske udruge profesionalaca u prodaji – HUPUP.

 

Reference na področju izbora in šolanja strokovnjakov na področju prodaje, izobraževanja prodajnih timov, izdelave knjige standardov in postavljanja sistemov nagrajevanja za prodajno področje

 • AC Nielsen
 • AC Zubak
 • ACO
 • Agrokor
 • Allianz
 • American Express
 • Apipharma
 • Belupo
 • Biro Data Servis
 • Chipoteka (ZEL d.o.o.)
 • Coca Cola Beverages Hrvatska
 • Commenda –Adria
 • Croatia osiguranje d.d.
 • Croatia zdravstveno osiguranje
 • Doma namještaj
 • Ecolab
 • Elgrad d.o.o.
 • Farmacija Split
 • Fina
 • Fokus
 • Gealan
 • HEP
 • Herbos
 • Hugo Boss Renimo
 • Ilirika turizem
 • INA industija nafte
 • Ivančica
 • Konikom d.o.o.
 • Lek Zagreb d.o.o.
 • Ljekarne Dvoržak
 • Mobitel
 • Monokl optika
 • Nova TV d.d.
 • Oktal Pharma d.o.o.
 • Optika Monokl
 • Oriflame kozmetika Hrvatska
 • Piaggio Hrvatska
 • Prima Commerce d.o.o.
 • Privredna Banka Zagreb
 • Pyrus multi marketing
 • Radin repro i roto
 • Raiffeisein stambena štedionica
 • Ram 3
 • RemB
 • RIO Rijeka d.d.
 • Sika Croatia
 • Tehnozavod
 • Tehnozavod Marušić
 • Tekstilpromet
 • Valvoline
 • Večernji list
 • VIPnet
 • WLW
 • Zagrebačka banka d.d.
 • Zavarovalnica Triglav d.d.
 • Zepter
 • Zvečevo