Osebna učinkovitost in rast

Del videov je namenjen osebnosti rasti in razvoju osebne učinkovitosti. Določeni to temo obdelujejo s strokovnega stališča, medtem ko drugi videi prinašajo primere dobre prakse in konkretna NLP orodja.

Poslovna predavanja

Videi na temo timskega dela, učinkovitega vodenja, prodajnih pristopov, medosebnih odnosov med zaposlenimi … vam bodo podali koristne napotke za doseganje boljših poslovnih rezultatov. 

NLP konference

Lahko si ogledate tudi nekatera predavanja z NLP konferenc NLP inštituta. Med predavanji boste našli taka, ki se ukvarjajo s poslovno tematiko in predavanja, ki se ukvarjajo z uporabo NLP-ja v vsakdanjem življenju. 

VIDEI

nlp inštituta

Predavanje je bilo izvedeno leta 2007 v sklopu Microsoft NT konference

Milan Vujasinovič – “Trije principi učinkovite komunikcije”

Predavanje smo razdelili na več enot

Da bi vam omogočili, da lažje spremljate predavanje, smo ga razdelili na 5 delov in za vsakega pripravili tudi kratek opis. 

1. del – Začetki nevrolingvističnega programiranja

7 min 35 sek

Leta 1972 je študent matematike in informatike na Univerzi v Kaliforniji, v Santa Cruzu, začel poslušati tudi predmete s področja psihologije.
Ker se mu je zdelo, da profesorji niso podajali vsebin, ki bi bile uporabne v vsakdanjem življenju, je kar sam začel študirati delo učinkovitih psihoterapevtov (na začetku Fritza Pearlsa, ustanovitelja Geštalt terapije). V naslednjem koraku se je odločil, da bo to kar je spoznal, tudi poučeval. Kot študent zaključnega letnika je lahko vodil predmet, pri katerem so študentje, ki so  poslušali ta predmet, dobili akademske točke, če je imel ob sebi mentorja, enega izmed profesorjev s fakultete. Iz sodelovanja z profesorjem lingvistike, dr. Johnom Grinderjem, se je počasi začel razvijati sistem, ki je dobil ime nevrolingvistično programiranje.

2. del – Dve NLP predpostavki

10 min 24 sek

V drugem delu predavanja Milan predstavi dve NLP predpostavki, ki sta temelj učinkovite komunikacije: “Odziv sogovornika je ocena naše komunikacije” in “Zemljevid ni ozemlje”.

3. del – Uvod v očesne premike

7 min 20 sek

V tem delu predavanja, kot uvod v očesne premike, Milan razloži korake vaje, ki jo bodo udeleženci naredili v nadaljevanju.

 

4. del – Očesni premiki

8 min 37 sek

V četrtem delu predavanja Milan sprašuje udeležence kaj so opazili, kako so se oči premikale pri sogovorniku.

5. del – Demonstracija očesnih premikov: kako se premikajo oči glede na vprašanje, ki ga postavimo

8 min 21 sek

V petem delu predavanja si lahko ogledate kako se premikajo oči sogovornika, glede na tip vprašanja, ki smo ga postavili. 

Na osnovi očesnih premikov, lahko vidimo ali oseba išče v spominu slike, gleda film (slike in video), se spominja zvokov ali je pozorna na čustva.