NLP Praktik Coach / 30. april 2021 - 19. september 2021

Coaching_usposabljanje

Vabimo vas, da naredite naslednji korak na vaši NLP poti in se udeležite 8-dnevnega programa NLP Coach Practitioner ter tako dvignete vaše NLP veščine na profesionalno raven. S pridobljenim mednarodno veljavnim certifikatom (INLPTA) lahko pomagate posameznikom do uspeha na poslovnem področju in do sreče v osebnem življenju. 

 

SKUPINA JE ZAPOLNJENA

 

 

 

Program je namenjen vsem, ki bi radi postali NLP coachi. Pogoj za udeležbo na programu je opravljen tečaj NLP praktik.

 

Mesto udeleženca /ke je rezervirano šele po prejeti prijavnici!

Načrtovano število udeležencev
26
Že prijavljenih:
26
Število prostih mest:
0
 
   

 

Vsebine programa NLP Coach Practitioner

Trening za NLP coache je aktiven in praktično naravnan. Program treninga vsebuje tako nove prijeme, ki so temelj coachinga in hkrati postavlja ogrodje za intenziven trening že znanih tehnik in doseganje mojstrstva pri uporabi teh.

 

Ponovitev in utrditev tehnik z NLP Praktika ter intenziven trening le-teh v kontekstu coachinga

Za tiste, ki še niste spravili tehnik z NLP Praktika na raven aktivne uporabe, bo to odlična priložnost, da dosežete mojstrstvo pri že znanih tehnikah.

 

Uporaba in razumevanje že znanih NLP orodij na popolnoma novem nivoju

PBP je napredni sistem uporabe NLP tehnik in podlaga za profesionalno uporabo NLP tehnik "skozi pogovor", ki smo ga razvili pri nas na NLP inštitutu.

 

NLP coaching

Coaching zahteva nove pristope in prijeme. Program med drugim vsebuje orodja, ki odprejo nov pogled na svetovalni proces - kako klienta pripeljati do uvidov in zapeljati skozi svetovalni proces brez poseganja v vsebino. Clean language, Simbolno modeliranje, Content imposition ... so pristopi, ki postavijo temelje za NLP coaching.

 

Coaching s supervizijo oziroma konkretno delo s klienti

V svetu se običajno le del coachev, ki so zaključili usposabljanje, aktivno ukvarja s coachingom. Glavni razlog za to je pomanjkanje konkretnih izkušenj med samim treningom. Čeprav na vseh usposabljanjih udeleženci vložijo del časa v medsebojni coaching, je to pogosto premalo, da bi udeleženci dobili občutek, da imajo dovolj izkušenj za suvereno delo.

Imeli boste možnost delati s konkretnimi klienti in kar je še bolj pomembno, dobili boste povratno informacijo glede svojega dela.

 

Učenje od profesionalcev

Imeli boste priložnost spoznavati coaching od profesionalcev, ki bodo demonstrirali coaching z realnimi klienti.  Hkrati vam bodo podali navodila, kako zgraditi uspešno kariero kot coach: podelili svoje izkušnje pri delu s klienti, predstavili način pridobivanja klientov, njihove cene, način trženja coaching storitev ...

 

Kaj je coaching

Coaching je interakcija med coachem in klientom, ki pomaga klientu doseči rezultate in cilje v njegovem zasebnem in poklicnem življenju. Coach pospešuje spremembe skozi verbalno in neverbalno komunikacijo (npr. z vprašanji, refleksijo, razlagami, zgodbami, metaforami, usmerjeno pozornostjo, vajami itd.). Skozi proces coachinga klient izboljša svoje učne sposobnosti, svoje delo ter kakovost svojega življenja.

Termin coaching izvira iz sveta športa. Tako kot je v športu namen trenerja omogočiti športnikom, da razvijejo vse svoje potenciale in dosežejo vrhunske rezultate, je podoben namen coachinga tudi v poslovnem svetu.

Poslovni svet – tako v Evropi, kot v ZDA – uporablja tehnike in teorije coachinga z namenom povečanja učinkovitosti posameznikov in timov ter izboljšanja konkurenčnosti podjetij.

 

Metodologija

Izobraževanje za coacha je zelo praktično, saj vsebuje veliko vaj. Od udeleženca se pričakuje, da se začne bolj zavedati svoje lastne komunikacije, soudeležencem podaja povratno informacijo, z njimi izvaja supervizijo ter gradi na lastnih izkušnjah, da bi še izboljšal svoje sposobnosti kot coach. Izobraževanje je tudi aplikacijsko in izkušenjsko orientirano, širi razsežnosti coachinga ter podaja primere in tipične probleme iz prakse.

 

Mednarodni certifikat

Udeleženci bodo z uspešno zaključnim testiranjem, pridobili mednarodni certifikat.


 

 

Cena usposabljanja in ugodnosti


Redna cena:


1085,80 EUR
(890,00 EUR + DDV)
Cena za prijave
do 26.4.2021:

841,80 EUR
(690,00 EUR + DDV)

Prihranili ste:

244,00 EUR
(200,00 EUR + DDV)
   

Dodatne ugodnosti: 

Pri plačilu v enkratnem znesku imate dodatni 8% popust. 

V primeru plačila v dveh obrokih imate dodatni 4% popust.

V primeru plačila v treh obrokih imate dodatni 3% popust. 

 

Kotizacijo lahko poravnate v do 6 mesečnih obrokih.
Bonus: 

75,00 € - proces zaključnega testiranja za pridobitev mednarodnega certificiranja (izpit in mednarodni certifikat)
* mednarodno priznan certifikat (edini certifikat, ki ga priporoča Evropsko NLP združenje za psihoterapijo, in edini certifikat, ki ima veljavo v večini evropskih držav: npr. v Nemčiji je edini certifikat, ki ga priznavajo, poleg certifikata njihove NLP zveze).

 

 

V ceno je vključeno:
vrhunski trening NLP Coach Practitioner;
mapa z gradivom;

 

Program NLP Coach:

1. modul:

1. dan od 16:30 do 21:00 ure:

 • Coaching, razlika med coachingom in terapijo, ekologija v procesu coachinga, cilji in vrednotenje coachinga;
 • 10 zvrsti oziroma pristopov v NLP coachingu (Clean language, Metafore,  NLP coaching, Coaching in modeliranje, Grinderjev New Code Coaching*, Bandlerjev Neuro-hypnotic repatterning**, sistemski coaching, provokativni coaching);
 • Proces coachinga;
 • Oblikovanje in razvoj coaching procesa;
 • Pasti coachinga in kako se jim izognemo;
 • Najpomembnejša pravila coachinga;
 • Tipi klientov i praksi in kako jim pristopimo.
 

2. dan od 9:00 do 18:00 ure:

DOPOLDNE: Nadgradnja NLP orodij

 • Analiza in poglobitev do sedaj znanih NLP orodij (NBG, sidranje, rušenje sider, preokvirjanje, časovna črta, podmodalnosti, Swish ...);
 • Strategije in novi nivoji razumevanja NLP procesov;
 • Luščenje najpomembnejših principov in napredna uporaba v coachingu.

POPOLDNE: PBP - napredna uporaba že znanih NLP orodij

 • PBP procedure, najnaprednejša NLP orodja,
 • procesi in principi kot osnova coachinga;
 • Prvi koraki v PBP coachingu;
 • Aktivni trening že znanih tehnik po PBP principih.

 

3. dan od 9:00 do 18:00 ure:

DOPOLDNE: Male skrivnosti profesionalcev

 • Specifike različnih zvrsti coachinga (poslovni coaching, coaching v prodaji, športni coaching ...);
 • Modeliranje uspešnih coachev: "Male skrivnosti profesionalcev" (pozicioniranje, nastop na trgu ...);
 • Trening business coaching in life coaching.

POPOLDNE: Metafore, nanadomestljivo orodje pri coachingu in vzvod za spremembe

 • Metafore in njihov vpliv na doživljanje realnosti;
 • Coaching tehnike, ki slonijo na uporabi metafor;
 • Razvoj in transformacija omejujočih metafor.

2. modul in intenzivni trening (coaching in supervizija):

4. dan od 16:30 do 21:00 ure:

Clean language (Čisti jezik) kot osnovno jezikovno orodje coachinga

 • Clean language (Čisti jezik): jezikovni vzorci za procesno vodenje brez vpletanja v vsebino;
 • Miracle question in sistemi zastavljanja ciljev v coachingu;
 • Content imposition in preokvirjanje kot kontrast Čistemu jeziku in Meta-modelu;

 

5. dan od 9:00 do 18:00 ure:

DOPOLDNE: Napredna pravila coachinga in trening coachinga:

 • Katera NLP orodja uporabljati pri katerih problemih - pravila in principi;
 • Konkretna navodila za coaching;
 • Napredni prijemi pri life in business coachingu.

POPOLDNE: Coaching

 • Coaching;
 • Analiza coachinga in supervizija;
 • Coaching z novimi orodji.

 

6. dan od 9:00 do 18:00 ure:

DOPOLDNE: Pozicioniranje, pridobivanje klientov in kariera

 • Strategije pozicioniranja, trije načini pridobivanja klientov, strategije oglaševanja;
 • Ciljne skupine, področja coachinga, coaching pogodba;
 • Strategije za uspešno sodelovanje s sistemi vs. strategije za uspešno delo s posamezniki.

POPOLDNE: Zaključek

 • Integracija znanja;
 • Strategije razvoja coacha;
 • Zaključek.

 

*Milan Vujasinovič je opravil trening za New Code NLP trenerja in skupaj z dr. Grinderjem vodi v Italiji usposabljanja za New Code Coache.

**Milan Vujasinovič je opravil pri dr. Bandlerju praktika po posebnem programu "Specialised practitioner of Neuro-Hypnotic repatterning".

end faq

Predavatelji

milan
Milan Vujasinovič je mednarodno certificiran NLP trener in NLP coach in je zaključil usposabljanje celo za najvišjo stopnjo v NLP-ju, NLP trenerja trenerjev (NLP master trainer). Šolan je s strani obeh ustanoviteljev NLP-ja. Usposabljanje za NLP trenerja, NLP coacha in za New Code NLP trenerja je opravil pri ustanovitelju NLP-ja dr. Johnu Grinderju, kateremu tudi asistira na treningih v Evropi.
dzemal
Dr. Džemal Durić je mednarodno certificiran NLP Trener in NLP Mojster Coach po standardih Mednarodne zveze trenerjev NLP (INLPTA). Izvaja mednarodno certificirane NLP programe na Inštitutu za nevro-lingvistično programiranje. Dodatno znanje je pridobil na usposabljanjih pri ustanovitelju NLP-ja dr. Johnu Grinderju (New Code NLP), Robertu Diltsu (Creative Leadership), dr. Stephenu Gilligenu (Generative Coaching) in Anthonyju Robbinsu (Unlish the Power Within).

end faq

Termini, e-trening in lokacija

Trening poteka med vikendi (petek od 16:30 do 21:00 ure, sobota in nedelja od 9:00 do 18:00 ure).
 

Običajno (ne pa nujno) se treningi izvajajo v prostorih na naslovu Ulica Gradnikove brigade 11 v Ljubljani (200 metrov od City parka, v BTC-ju). V primeru višje sile ali iz drugih objektivnih razlogov, pa tudi izven omenjenih prostorov.

Glede na trenutno situacijo lahko pričakujemo, da bo trening izveden v interaktivni e-učilnici Zoom.

 
 
1. dan - Osnove coachinga 1:
 • petek, 30. april 2021, od 17:30 do 20:30 ure,

 

2. dan - Osnove coachinga 2:
 • petek, 28. maj 2021, od 17:30 do 20:30 ure,
 
 
1. modul:
 • petek, 3. september 2021, od 16:30 do 21:00 ure,
 • sobota, 4. september 2021, od 9:00 ure do 18:00 ure,
 • nedelja, 5. september 2021, od 9:00 ure do 18:00 ure.


2. modul:

 • petek, 17. september 2021, od 16:30 do 21:00 ure,
 • sobota, 18. september 2021, od 9:00 ure do 18:00 ure,
 • nedelja, 19. september 2021, od 9:00 ure do 18:00 ure.

 

Kakovost e-treningov

Na NLP inštitutu imamo bogate izkušnje na področjju izvedbe treningov na daljavo, z uporabo video konferenc. 
 
Posledično so udeleženci trenigov na daljavo izjemno zadovoljni s kakovostjo treningov. V nadaljevanju je nekaj komentarjev udeležnecev naših treningov izvedenih na daljavo.
 
 
 

''Milan in Tanja, dobro jutro,

Moram vama povedati, da sem bila zelo skeptična glede tega, kako mi bo šlo tole on-line izobraževanje, pa vama lahko povem z največjim veseljem, da mi je bilo super. :)

Hvala vsem trem predavateljem, Milan tebi, Samu in Djemalu in seveda Tanja tebi, ki tako učinkovito skrbiš, da res vse teče kot mora, brez napak. Moje čestitke!! :)

Vsi ste se res potrudili maksimalno in vso zadevo izpeljali zelo profesionalno in na visokem nivoju. Jaz nisem pogrešala popolnoma nič, vse je teklo, kot, da smo v resnični predavalnici. Moja iskrena pohvala vsem še enkrat.''

 

''Bila sta dva super intenzivna dneva. Res sem hvaležen do neba. Mi je malo žal, da to nisem naredil ene 10 let prej, a sedaj po teh mojih življenjskih izkušnjah bo to že veliko bolj sedlo. Imejte se skrajno lepo in se kmalu vidimo… imam ta občutek…. ;-)"

 

''Bravo, Milan in Tanja za uspešno izpeljano srečanje. Kljub temu, da je potekalo na daljavo, kar je včasih bolj utrujajoče, samo se veliko naučili in čas je zelo hitro minil. Se že veselim naslednjega srečanja! Lep pozdrav vsem'"

 

"Tole je bil najboljše izobraževanje, ki sem se ga udeležila v svojem življenju. Neverjetno, kako zanimivo in dinamično ste znali narediti podajanje znanja na daljavo."

 

"Hvala!!! Super je bilo!!!"

 

end faq

 

 

Pridržujemo si pravico do spremembe datumov izvedbe tečaja.
V kolikor na tečaj ni prijavljenih dovolj oseb za izvedbo tečaja, si pridržujemo pravico do zamika datumov izvedbe ali odpovedi tečaja.