Neja

Neja Mlakar je mednarodno certificiran NLP Trener in NLP Coach po standardih Mednarodne zveze trenerjev NLP (INLPTA). Dodatno znanje je pridobivala pri ustanovitelju NLP-ja dr. Johnu Grinderju. Po formalni izobrazbi je uni. dipl. politolog.

S študijem in usposabljanji je pridobila kompetence, kot so: sposobnost za samostojno analitično delo, izvajanje, koordiniranje in organiziranje raziskav, komunikativnost - sposobnost javnega izražanja in argumentiranega nastopa, timsko delo, strokovnost v skladu s standardi stroke, sposobnost obvladovanja, upravljanja in mediacije konfliktov, sposobnost pogajanja, argumentacije in oblikovanja pogajalskih izhodišč.

Pomembna kompetenca je prožnost obvladovanja sprememb: sposobnost za prožno delovanje v vseh družbenih okoljih in različnih kulturnih kontekstih, tudi pri sodelovanju s tujino ter razumevanje kulturne pluralnosti. Razvila je kompetence za vodenje, koordiniranje, organiziranje, delo s sodelavci, svetovanje in upravljanje.

Kot NLP Coach se tako pri osebnih kot poslovnih coaching-ih srečuje z raznovrstnimi situacijami in primeri, ki dodajajo pomemben del k bogastvu njenega znanja. Tako ima tudi priložnost, da naučeno sproti prenaša v prakso.

E-novice

Naročam se na brezplačne članke s področja uporabe NLP-ja, uporabne nasvete, najnovejša znanstvena dognanja glede NLP-ja in informacije o naših programih

S prijavo na e-novice se strinjam s Politiko varstva osebnih podatkov in Pravilnikom o varovanju osebnih podatkov.