Psihološke raziskave na temo “Lažni spomini” in povezave s časovno črto

 

 

Številne NLP tehnike delujejo na osnovi dela s spomini: delo s časovno črto, reimprinting, sprememba osebne zgodovine ... Spomini so osnova naše samopodobe in naših prepričanj in so s stališča NLP-ja izjemno dragocen vzvod za doseganje želenih sprememb. Bandlerjev stavek: “Nikoli ni prepozno za srečno otroštvo,” lepo nakaže odnos NLP-ja do preteklih izkušenj.

Spomini so tudi tema številnih psiholoških raziskav. Na seminarju bomo analizirali vrsto raziskav s področja zanesljivosti oziroma nezanesljivosti spomina.

 

Komu je seminar namenjen:

Seminar je namenjen strokovnjakom s področja NLP-ja (praktikom, mojstrom, coachem in trenerjem), ki pri svojem profesionalnem delovanju uporabljajo NLP prijeme. Seminar jih bo oskrbel s psihološkimi temelji NLP tehnik, ki delujejo na osnovi dela s spomini, da bodo lahko z rezultati znanstevo utemeljenih raziskav podprli svoje delo.

 

Kaj se boste naučili:

Z znanjem, ki ga boste dobili na tem predavanju vam bodo veliko bolj jasni principi, na katerih slonijo NLP tehnike, ki se ukvarjajo s spomini. Poleg tega boste lahko svojim klientom postregli s konkretnimi psihološkimi raziskavami in rezultati glede vpliva na spomin. V situacijah, ko imate opravka s klienti, ki želijo slišati racionalne in znanstveno utemeljene razlage vašega dela, bo to novo znanje lahko izjemno pomemben dejavnik pri grajenju vaše strokovne avtoritete.

Na osnovi novih spoznanj o delovanju spomina, boste lahko dosegali določene spremembe pri klientih že z enim ali dvema stavkoma, ki upoštevata principe delovanja našega spomina.

Novo znanje je tudi dragoceno coaching orodje in ga boste lahko posredovali tudi klientom:
 • na poslovnem področju, ki si želijo pozitivno vplivati na svoje zaposlene s ciljem izboljšanja poslovnih rezultatov,
 • klientom, ki bi radi vplivali na spremebo vedenja svojih otrok (osnovnošolcev, najstnikov in odraslih otrok),
 • klientom, ki bi radi izboljšali odnos s svojim partnerjem oziroma partnerko.

 

Program:

 • tipologija spominov in tri stopnje pri procesu spominjanja,
 • lastnosti človeškega spomina,
 • psihološke študije vpliva izbire besed v vprašanjih na zaznavanje dogodkov,
 • zavajujoča vprašanja in študije zanesljivosti spomina,
 • informacije, ki jih oseba dobila po dogodku in so spremenile prvotni spomin (post-event information), učinek netočnih informacij (misinformation effect),
 • priče prometnih prekrškov in nezanesljivost spomina,
 • elementi kognitivnega intervjua, ki ga uporablja Scotland Yard, da ne bi zavajajoče vplivali na spomin prič,
 • kriteriji raziskav (primerljivost eksperimenta z realnim življenjem, posledičnost, praktičnost, raziskovalna etika),
 • raziskave vpliva lažnih spominov na odnos do določene hrane,
 • principi delovanja NLP tehnik v luči razsikav spomina,
 • uporaba naučenih principov v NLP svetovanju,
 • hitri prijemi coachinga, ki slonijo na naučenih principih.

 

Gradivo:
Udeleženci bodo dobili tudi gradivo s konkretnimi rezultati znanstvenih raziskav s katerimi bodo lahko podkrepili procese, ki zajemajo terapevtsko delo s spomini (reimprinting, change history ...) kot tudi uporabo principov časovne črte v poslovnem svetu.

 

Cena seminarja:
Kotizacija za udeležbo na seminarju znaša 155 € + DDV (skupaj 189,10 €), za naše Mojstre je udeležba brezplačna.

 

Predavatelj:
Predavatelj je NLP trener in NLP coach Milan Vujasinovič, ki je izobraževanje za NLP trenerja, NLP coacha in New Code NLP trenerja opravil pri ustanovitelju NLP-ja dr. Johnu Grinderju in je trenutno eden izmed 21 trenerjev iz celega sveta, ki so usposobljeni za podajanje NEW CODE NLP-ja (edini na področju Avstrije, Nemčije, Slovenije in Hrvaške).

Kot trener asistent sodeluje na treningih, ki jih v Angliji in Italiji vodi dr. John Grinder skupaj s Carmen Bostic St Claire.

Poleg tega je opravil še trening za NLP trenerja po INLPTA in DVNLP programu ter zaključil izobraževanje za NLP trenerja po programu Society of NLP in IANLP programu.
Opravil je tudi usposabljanje za NLP MOJSTER TRENERJA, najvišjo stopnjo v NLP-ju. Je koordinator Mednarodne zveze trenerjev NLP za področje Slovenije.
 

Prijava na tečaj