Veščine pogajanja in prezentacije - premium program

 

prezentacije

 
Udeleženci seminarja boste pridobili posebno zbirko veščin, ki jih uporabljajo najboljši in najbolj karizmatični svetovni  predavatelji.

 
16-urni seminar združuje najnaprednejša orodja NLP-ja, povezana skupaj v strategije za uspešnejša pogajanja in prezentacijske veščine.

 


Premium seminar

Seminar je eden izmed naših premium programov - intenziven trening poslovnih veščin v majhni skupini (največ 6 udeležencev) z več predavatelji. Zasnovan je posebej za osebe, ki upravljajo podjetja in vodijo poslovne projekte.

 

Program treninga

Program zajema znanja in veščine na področjih organizacije, priprave in izvedbe uspešne predstavitve, sposobnost “branja” sogovornika, komunikacijske veščine, prodajne strategije in strategije pogajanja, upravljanja z ekipo, delegiranja ter razvoj osebnostnih veščin, kot je karizma, samo-motivacija, profesionalni stil govora, predvsem pa udeležence nauči, kako obstoječa znanja in veščine nadgraditi na nivo mojstrstva.

Tečaj je narejen na način, da razvija, postavlja izzive ter navdihuje udeležence k osebni izboljšavi ter preseganju lastnih omejitev. Ciljna skupina udeležencev so izkušeni managerji ter projektni vodje na zahtevnejših projektih.

Z uporabo najnovejših tehnik NLP-ja udeleženci lahko izboljšate svojo komunikacijo, način sprejemanja odločitev, svoje veščine prezentacije, prodajnega pogovora, oblikovanja ekip, coachinga zaposlenih ter dosežete nov nivo mojstrstva in osebne odličnosti.

 

Zakaj se udeležiti

Program je zasnovan tako, da nadaljuje, kjer se drugi seminarji končajo - na področju prepoznavanja odličnosti ter strategij uspeha najboljših domačih in svetovnih strokovnjakov, managerjev, pogajalcev, mediatorjev, vodij in predavateljev.

Naši izkušeni predavatelji vas bodo naučili, kako prepoznati ta vedenja in strategije, na katerih slonijo, ter jih preko uporabe modeliranja - procesa, ki sta ga razvila ustanovitelja področja NLP, dr. John Grinder in Richard Bandler - prepoznati ter vključiti v lastne strategije. Tako te veščine uspešnosti in osebne odličnosti pridobite tudi zase.

Vse to znanje boste tekom tečaja prenesli v praktično rabo in se naučili, kako predavati s karizmo, stilom in prefinjenostjo, kako komunicirati z drugimi posamezniki ali skupinami na različnih nivojih ter kako animirati in aktivirati vaše poslušalce in dostaviti sporočilo na uspešen in učinkovit  način.

 

Koristi treninga

Na področju komunikacije in prezentacije:
 • kako pripraviti in izvesti dinamično predstavitev, ki bo vsakič navdušila poslušalce;
 • kako vzpostaviti in obdržati dober stik z skupino ter razviti močan odnos z posamezniki;
 • kako brati neverbalno komunikacijo skupine;
 • kako se pred nastopom spraviti v optimalno stanje preko NLP tehnik za gradnjo samozavesti;
 • na kakšen način odgovarjati na težavna vprašanja in kako prepoznati namen za vprašanjem;
 • kako izvesti predstavitev, da bo zanimiva za različne skupine ljudi;
 • prepoznavanje strukture znotraj skupine in odnosov med posamezniki;
 • kako obdržati pozornost poslušalcev preko uporabe metafor, zgodb;
 • kako pri poslušalcih aktivirati del možganov, zadolžen za dolgoročni spomin in ustvariti “a-ha” izkušnjo preko uporabe t.i. “nested-loops” - zgodb znotraj zgodbe;
 • kako preko drže telesa pri poslušalcih aktivirati različna stanja ter doseči učinek usklajenosti in kredibilnosti;
 • razvoj strategij za izboljšanje lastne kreativnosti ter kvalitete idej.
 
Na področju pogajanja:
 • kako načrtovati in se pripraviti na pogajanja;
 • kako doseči strinjanje pri sogovorniku z nasprotujočimi prepričanji;
 • kako  premostiti ugovore in zavrnitve;
 • kako prevzeti kontrolo v pogajanju preko prepoznavanja osebnostne tipologije nasprotne stranke;
 • kako z uporabo jezikovnih struktur in vzorcev doseči spremembo prepričanj pri sogovorniku;
 • kako prepoznati in uporabiti dinamiko v skupini in vlogo, ki jo posameznik uporablja, za usmerjanje pogovora;
 • kako reševati konflikte v dialogu ter kako obvladovati težavne osebe.
 
Na področju modeliranja uspešnosti:
 • poiskati in prepoznati osebe, ki so vzor uspešnosti na nekem področju;
 • kako zajeti vzorce modela odličnosti in razjasniti razlike, ki so v vašem modelu odličnosti;
 • kako modelirati manjkajoče vzorce odličnosti in jih vključiti v lastne strategije;
 • kako ustvariti predstavo “idealne” izkušnje in jo uporabiti kot sredstvo za motivacijo.

 


Metodologija

Trening poteka v obliki delavnic z intenzivnim individualnim in timskim delom (prezentacija pred testno skupino, ki pripravi povratno informacijo, sodelovanje pri pripravi dejanskih pogajanj in povratna informacija glede uspešnosti le-teh ...).

Pred začetkom seminarja se ob pomoči naših strokovnjakov točneje definirajo težave oz. problemi, s katerimi se soočate. Zase postavite konkretne cilje in določite rezultate, ki jih želite doseči preko treninga. Udeleženci lahko po zaključku treninga koristite individualno posvetovanje in supervizijo preko telefona.

 

Število udeležencev

Zaradi strukture tečaja, ki je namenjen intenzivnem delu, je udeležba na seminarju omejena na 6 udeležencev.

 

Cena usposabljanja

Kotizacija za udeležbo znaša 2160 € + DDV (skupaj 2592 €).

V ceno je vključeno:

 • tečaj;
 • seminarsko gradivo;
 • prigrizki in pijača med pavzami.

 

Trenerji

Program vodita NLP trener Milan Vujasinovič in dr. Samo Božič.

 

Termin in lokacija

Termin bodo določeni v kratkem. Tečaj bo potekal v prostorih Inštituta za nevro-lingvistično programiranje na Ulici Gradnikove brigade 11 v Ljubljani.