Asociacija in disociacija

 

 

MOČ VAŠE KOMUNIKACIJE

Ali ste se kdaj spraševali, zakaj določena oseba tako hitro reagira na zahteve vaših sodelavcev, prijateljev, sorodnikov, vaše boljše polovice ..., vas pa nekako "ne sliši". Morda je vzrok v učinkovitem oziroma neučinkovitem asociiranju in disociiranju te osebe.

Ne glede na to, ali se tega zavedamo ali ne, v komunikaciji z uporabo glagolskih časov, določenih prislovov kraja, kazalnih in osebnih zaimkov, ter določenih gest:
- asociiramo
sogovornike, oziroma jih vživimo v določeno izkušnjo ali
- disociiramo
sogovornike, oziroma jim predstavimo dejstva in situacije tako, da se jih čustveno ne dotaknejo in se vanje miselno ne poglobijo.

S tem vplivamo na intenziteto doživljanja našega sporočila.  In posledica tega je motiviranost oziroma nemotiviranost naših sogovornikov. 

Zato se naši domači, naši sodelavci in naše stranke na vsebinsko enake predloge pri enem sogovorniku (in načinu uporabe glagolskih časov, prislovov kraja, zaimkov in gest) popolnoma navdušijo in pri drugem uporabijo vso svojo domišljijo in energijo za zavrnitev predloga.

Model jezika "5 steps charisma talk" oziroma v svobodnem prevodu "5 jezikovnih vzorcev karizme" je NOVI napredni sistem jezikovnih vzorcev, ki uravnava stopnjo asociiranjain disociiranja naših sogovornikov in s tem intenziteto, s katero se bo naše sporočilo dotaknilo poslušalcev.

Najboljši komentarji na ta model prihajajo s strani posameznikov, ki jim je komunikacija pomemben dejavnik v poslovnem vsakdanjiku (vodenje, odnosi s strankami, prodaja in poučevanje) ali bi radi postali bolj prepričljivi v stikih z bližnjimi.


Poleg asociiranja in disociiranja sogovornikov skozi pogovor, lahko ta proces spremljamo tudi v medijh: kako nas nagovarja novinar v časopisnem članku, pisatelj v leposlovju, teksti popularne glasbe, filmi ... avtorji nas asociirajo ali pa disociirajo v različne situacije in različne zaznavne položaje.

Pri kratkem filmu TAKE IT TO THE NEXT LEVEL podjetja Nike, nas avtorji za bolj močno doživljanje prestavijo (uspešno asociirajo oziromavživijo) v drugi zaznavni položaj.

youtube}tsizQdNKhGg|510{/youtube